• Ma koun’tou adri Am l’houbbou lawlakoumou
 • Allamtoumouni min tibi maanakoumou
 • Antoum fi qalbi              wa dikroukoum fi fammi
 • Fakayfa asslou am kayfa anssakoumou

 

 • Ya man malakni abda min ghayri shin wara
 • Aalach qalbek taada An’ha wajim wara
 • Addabtani sininan min ta wajim wanoun
 • Khallatani mouhinan najraa kass al manoun
 • Wazitini foutounan fi qalbi min ouyoun
 • Wa qalbi qad taqadda min chin wa fa wa ra
 • Aalach qalbek taada An’ha wajim wara

 

 • Anta lfalak watafallouk walfalak wa lfoulk
 • Anta lhalak watahallouk walhalak wa lhoulk
 • Anta lfalak watafallouk walfalak wa lfoulk
 • Anta lmalak watamallouk walmalak wa lmoulk
 • Anta lladi koulou nadratin fik tasswa lmoulk

 

 • Law douqta ya ghazali madouqtou fi hawak
 • Aw qad allimtou hali wama laqit fi dak
 • Lajoudta bilwissali ya saada man raak
 • Arham ya man tabadda                wa kaf wa mim wa ra
 • Aalach qalbek taada An’ha wajim wara

 

 • Ya moudir al houmiyya qala li bouchra haniyya         Ala khalîi lîdar
 • Annoujoum maa ttouraya koulouhoum chahdou aliyya      fi hawak ya qamar
 • Sayydi wa atif alayya ya talaata najim lmoussiya          ya hilal bayn lbachar
 • Hin nara ljoulanar fawqa tilqa liidar
 • Sayyidi qoulou haniyya habibi atif aliyya wa joud li bilmazar

 

 • Ana lmoussi ou linaffssi waldaloumou laha Koursi
 • Wa anta anta mahalou ljoudi wa lkarami
 • Mahma atytou bidaghbin anta nafirouhou ya mawlaye
 • Famjoun alayya biafyin ghayri mounssarimi

 

 • Ya talaata touraya fi laylati lytidal
 • Ya man sata alayya bi lghounji wal dalal
 • Kallatini fi lmachiyya                 toussrab biyya l amtal
 • Ya hibbi anta ta’alam                 kam yali fi hawak
 • Man raak ya’i azzata alkawam yaqoul hada malak

 

 • Atlafta aqli ya qamar                 houdni rahin
 • Abdalta nawmi filssahar toula ssinin
 • Khallaytani bayna lbachar ha’im mouhin
 • Qouli ach alayya min houssouf
 • wach zalati
 • Lach ya ghazali ma tarouf an mouhnati

 

 • Ayyou sabiyoun ala oussdi qad sata bil ghanaj
 • Kana fi jannati lkhouldi li adani kharaj
 • Ayou qadi lahou ahyaf ida ntana yamil
 • Chariba raha walkarkaf riqouhou salsabil
 • Wajhou lbadarou ida yachraq janhi lil tawil
 • Moud saqa banata lqaddi bimiyati lfalaj
 • Awraqat fi douja jahdi wajahafi ldahaj
 • Amla ya farija l’hammi min fahwati lkouroum
 • Assqina banata lkarmi tahta diyya nnoujoum
 • Faydi lkassa wadaa lawmi ya ali la taloum
 • Min souhabatou barat jouhri maa barqi laa’aj
 • Wal’idarou ala khaddi niltou minha haraj
orchestre-arabo-andalou_dr_carrousel
grand-orchestre-national-de-fès-et-chorale-juive
456_0
ob_e06141_457547-fes-musique-g-12062011114620
Banu-nadjar
201507251145-full
6345177-9569723
Auditorium
orchestre-arabo-andalou_dr_carrousel